Επικοινωνία

Pfizer Ελλάς A.E.

Λ. Μεσογείων 243,
Ν. Ψυχικό 154 51
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: (+30) 210 67 85 800    
 


Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε
με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης, στα τηλέφωνα:
 
Τηλ. (+30) 210 6785908  - Ώρες γραφείου
Τηλ. (+30) 210 6785808 - 24ωρη γραμμή
Fax: (+30) 210 8199096